zwar-bud

Przedsiębiorstwo Usługowo-Transportowe ZWAR BUD działa nieprzerwanie od 1986 roku, jest firmą rodzinna i tradycjami . Od początku specjalizuje się w wykonywaniu prac ziemnych, drogowych, budowlanych, rozbiórkowo-wyburzeniowych, a także świadczeniu usług sprzętowo transportowych na terenie całego kraju. Zwar Bud zajmuje się także dostawą betonów i różnych frakcji kruszyw. W ostatnich latach przedsiębiorstwo poszerzyło swoją działalność o wykonywanie terenów zielonych, a także prace sieciowe wodno-kanalizacyjne i inne. Dysponując odpowiednim potencjałem technicznym i kompetentną, wykwalifikowaną kadrą, spełnimy każde wykonanie i zlecenie. Firma ZWAR BUD brała udział przy budowie licznych obiektów mieszkalnych, handlowych, przemysłowych, portowych i drogowych.

Dane firmowe

Adres:

Jabłoniowa 4
80-180 Gdańsk

Adres WWW:

zwar-bud.pl

NIP:

5832694694

biuro.zwarbud@wp.pl

+48.509369568

Adres korespondencyjny

zwar-bud

Adres: Przyrodników 30

80-298 Gdańsk

Telefon: 509369568

Oferta

Prowadzimy roboty rozbiórkowe, ziemne w zakresie wyburzeń wraz z wywozem i utylizacją materiałów z rozbiórki na obiektach:

 • przemysłowych
 • usługowych i handlowych
 • drogowych
 • budynkach mieszalnych
 • placach i drogach
 • makroniwelacje terenu
 • wykopy budowlane z wywozem gruntu i jego utylizacją
 • wymiany gruntu
 • korytowanie i nasypy drogowe
 • rekultywacje
 • plantowanie terenu
 • tereny zielone
 • prace specjalistyczne i przy robotach branżowych
 • prace przygotowawcze, geodezyjne
 • roboty rozbiórkowe
 • korytowanie i profilowanie podłoża
 • podbudowy z kruszyw naturalnych, łamanych, betonowe, z gruntu stabilizowanego cementem, przekruszonego betonu,
 • wzmacnianie gruntu goesyntetykami
 • warstwy filtracyjne i drenujące
 • nawierzchnie gruntowe z mieszanek piaszczysto-gliniastych, żwirowe, z tłucznia kamiennego
 • nawierzchnie z kostki betonowej, granitowej
 • nawierzchnie z płyt drogowych żelbetowych,ażurowych
 • nawierzchnie zielone z płyt typu Meba, kraty trawnikowej
 • krawężniki i obrzeża
 • ścieki i przepusty betonowe
 • oznakowanie pionowe i poziome, elementy odblaskowe oraz bariery ochronne
 • tereny zielone

Gruz uzyskany z rozbiórki poddajemy recyklingowi, poprzez przekruszenie zyskuje zastosowanie m.in. jako podbudowa pod nawierzchnie drogowe.

Posiadamy zezwolenie na rozbiórkę obiektów wykonanych z materiałów zawierających azbest, łącznie z ich składowaniem, transportem i utylizacją.

Do materiałów poddanych utylizacji wystawiamy karty odpadów zgodne z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z 11 grudnia 2001 roku (deklaracja do art.36 ust. 14 ustawy z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach –Dz. U. 2001.152.1736).

Formularz kontaktowy

 
 _  _   ___   __  __  _____  
| || | ||  / _ \\  \ \\/ // | ___|| 
| || | || / //\ \\  \  //  | ||__  
| \\_/ || | ___ || / . \\  | ||__  
 \____// |_|| |_|| /_//\_\\ |_____|| 
 `---`  `-`  `-` `-` --` `-----` 
                    

Lokalizacja